Lodní deník


uvod clenove stanovy denik plesy tabor zapisy z valne hromady zpet na uvodni stranu

Píše se rok 1999

Zasedání valné hromady
Schůze a nácvik Les Marines
Biwaque Leipzig
Manévry Rožnov pod Radhoštěm
Zámek Slavkov=NATO
Den dětí Borkovany
Obléhání Bratislavy
Narozeniny císaře Lipsko
Pochod po bojišti
Bitva tří císařů

6. 3. Zasedání valné hromady LES MARINES

Počasí:
příjemně slunečno "Jaro"

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Štefl
matelot Petráš J.
markytánka Petrášová
tambor Tecl
chirurg Nezbeda

Pořadatel:
Burši Horákov

Po zahájení a obeznámení se vznikem a směrnicemi, byl přečten návrh vnitřního řádu. Všech osm členů přijalo. Velitel Les Marines Ing. Janúšek do 6.3.2000. (matelot Jurníčková obeznámena písemně). Písemnosti schváleny všechny také. Pokladník matelot Vytopilová. Odhlasováno dle "VŘ", že všichni budou do 6. 9. 99 vystrojeni a schopni akce. Výjimka markytánka Petrášová (gravidita). Chirurg Nezbeda do uvedeného data gardový granátník v sestavě jednotky "Austerlitz Garda". Příspěvky do pokladny 300,- Kč ročně, nebo 30,- Kč měsíčně. Cíle na rok 99, zviditelnit se, upevnit vztahy se 4. equipage, účast na akcích, uspořádat tábor. Vytvořit jednotku o třech útočních dvojcích. Snad se nám to vše povede.

"Císaři, stůj při nás!"
Zpět

27.3. Schůze, nácvik "Les Marines"

Počasí:
teplíčko, slunečno

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Štefl
matelot Petráš J.
markytánka Petrášová
externista Petráš T.

Pořadatel:
Les Marines

Schůze: účast na táboře v Lipsku, doprava a jiné podrobnosti, domluvení taktiky a cviků na nácviku.
Nácvik: základní cviky se zbraní, obraty na místě, nástupové tvary, útok. Určení útočných dvojic. Problém na místě francouzské povely. V útoku sladění pohybu po bojišti. Rychlost nácviku ukázala, že jednotka je životaschopná, ale potřebuje brousit jako surový drahokam. "DRBAT, DRBAT, DRBAT!" "CVIČIT, CVIČIT, CVIČIT!" a naopak.
V závěru contre-maître nepotvrdil svůj rekord 4 výstřely za minutu o 15 vteřin, taky cvičit. Jednotka celkem dobře připravena na výlet do Lipska.

Zpět

16. - 18. 4. Biwaque Leipzig

Počasí:
zamračeno, větrno, v sobotu drobný, ale vytrvalý déšť

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Petráš J.
externista-matelot Petráš T.

Pořadatel:
4 equipage Marins de la Garde Leipzig

Nalodění i cesta probíhala v naprosté pohodě, než jsme dojeli do Lipska. Z důvodu nedokonalé mapy jsme bloudili, výsledek: přišli jsme pozdě. Sobota: Po snídani (4 equipage se o nás postarala moc dobře) jsme pod vedením poručíka Thomase vyrazili do Lipska. Vzhlédli jsme město, ale nejhlubší psychický a také fyzický zážitek byl pomník Bitvy národů. Dole se člověk cítí jako nic, jako trpaslík. A až se dostane, po schodové anabáze na samý vrch, cítí se jako pán světa s obrovským rozhledem, no cesta dolů ho opět vyléčí.
Pak jídlo a dlouhé čekání na super mini bitvu. (I na poště je větší rachot). Celkově akce vysoce pohodová, až moc. Partia co se účastnila onoho biwaqu, velice družná a ukecaná. Nu což, moc jsme jim nerozuměli, no dorozuměli. Contre-maître si zašermoval s vrtulníkem pak na škaredý sek šavlí od jiného germána odpovídal bodem do jeho boku. Pak byl boj ukončen. Matelot Petráš měl zvědavý obsah žaludku, který poslal na procházku za stany. Získali jsme několik dýmovnic.
Cestou domů všichni spali a málem i řidič. Poznání, že Praha je místo zvláštních dopravních předpisů se potvrdilo.

Zpět

7. - 9. 5. Manévry Rožnov pod Radhoštěm

Počasí:
příjemně pod mrakem, v sobotu pařák, noc na neděli déšť

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Štefl
matelot Franta

Pořadatel:
20. Kaunitz-Rittberg Nový Jičín

Velice opožděn odjezd, příjezd na místo v noci, naštěstí nás ubytovali. Už v pátek jsme se dozvěděli, že mezi vojáky se inkognito pohybují fr. generálové, kteří vybírají jednotky na Silvestr 2000 v Egyptě.
Po dopolední nudě a několika nástupů a obědu jsme uviděli bojiště, strašný kopec. Do naší sestavy přibyli dva granátníci. Drželi jsme levé křídlo naší sestavy proti velké a "nesmrtelné" přesile. Hrdinně jsme padli do posledního, no čest našich barev nebyla poskvrněna. Asi jsme se zalíbili gen. Bauleschovi. Večer oslava, která vyvrcholila zbouráním morálních zábran 18eme Marťou (jako profík).
Ráno normální nalodění a odjezd do svých přístavů. Poučení: nehrát si s žádným Rakušákem, granátníkem z Vídně. Nedělejme si naděje na Egypt, na pokusit se o to musíme, co kdyby.

Zpět

3. 6. Zámek Slavkov = NATO

Počasí:
sluníčko, pařák

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Štefl
matelot Petráš J.
markytánka Petrášová
tambor Tecl
chirurg Nezbeda

Pořadatel:
Stará pošta - Bártík

Příjezd na místo každý sám po vlastní ose a možností. Po nudném čekání a nácviku proběhl klasický šaškec a projevy a salvou ukončený dekorování potulujících se důstojníků NATO. A opět čekání na žold. Aspoň, že bylo co jíst a pít. Matelot Vytopilová opět v rozbroji s Bártíkem, myslím, že kvůli neustrojenosti. Po výplatě žoldu jsme akci ukončili v zahrádce "U Templů". Hold žold je žold!

Zpět

6. 6. Den dětí - Borkovany

Počasí:
slunečno, pařák

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Štefl
matelot Petráš J.
markytánka Petrášová
tambor Tecl

Pořadatel:
Myslivci Borkovany, p. Grošek

V nedělní poledne jsme se měli dostavit do neznámé obce Borkovany. Člun contre-maître byl poprvé dochvilný, potom přijet zbytek, matelot Vytopilová a Štefl z akce Hypernova, ale o tom nestojí psát. Na hřišti jsme ukázali pár cviků z pořadovky, malý fingovaný útok s průzkumem a s ústupem po zadýmování předpolí. Snad jsme se líbili. Pak na Hájence jsme vozili děti na koních a potom jsme nejodvážnější nechali vystřelit. Pití a jídla dostatek, děti snad byly také spokojeni jen škoda, že to bylo v neděli.

Zpět

11. - 13. 6. Obléhání Bratislavy

Počasí:
po bouři stále zamračeno a dusno

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot Štefl
matelot-externista Svobodová blázen

Pořadatel:
Uherská pěchota pluk Alexander

Po šílené jízdě nocí a bouři, kdy chvílemi to vypadalo jako v ponorce a rozluštění absolutně zlé mapy nás ubytovali ve 3:00 ve střeleckém klubu, chvála Čertovi, který odkudsi vyhrabal i salám a chleba. Ráno po párkové snídani jsme zahájili akci na Primaciálnom náměstí. Opět je zde gen. Baulesch. Muzeum nic moc. Blava pacifistické město. Roztržka na náměstí se nekonala. Přesun do zahrádky, nepříjemná číšnice. Velký hlad. Mise ohrožena vzpourou. Konečně jídlo. Emoce uklidněny, máme udržet pravé křídlo naší sestavy. Hodně využíváme dýmu a rychlých přepadů. Maďarský husaři se nám málem dostali do boku. Po dělostřeleckém útoku opět vyrážíme přímo na husary. Po ztrátě contre-maître a 50% jsou také se značnými ztrátami odraženi. Matelot Vytopilová a Svobodová se dostali až do linie Rakušanů, generalita prchla, protivník zdecimován dýmem. Přichází příměří. Námořní jednotky opět obstály.
Večeře nic moc. Systém kantýny nepochopen. Matelot Štefl celý den zabržděn. Nabídka od Maďarů uveřejnit pozvánku na Le camp Hamiltony v časopise "Huszár". Prý ještě nenarazili na jednotku, která by jim tak odolávala jako Námořníci. Cesta domů bez problémů. Na nejbližší akci vyslovuji uznání matelotovi Vytopilové a matelotovi - externist Bláznovi před nastoupenou jednotkou. Díky jim jsme opět obstáli a ukázali, co jsme zač.

Zpět

13. - 15. 8. Narozeniny císaře - Lipsko

Počasí:
příjemně teplo, pod mrakem, v sobotu celonoční vytrvalý déšť

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Vytopilová
matelot - externista Petráš T.
matelot - externista Svobodová

Pořadatel:
4 equipage Marins de la Garde

Nalodění u pivovaru v Brně. Cesta až do Lipska tradičně nudná v polospánku. Šéfové mise se nenechali zviklat dobrou radou nás, kteří jsme cestu na stanoviště znali, a tak jsme bezcílně křižovali 2 hodiny po městě a přilehlých vesnicích. Konečně na stanovišti ubytování (stany, lehátka), na první dojem se i jídlo zdálo být dobré. Večer opička, u ohně rozhovory o táboře a tak všeobecně.
Ráno bez snídaně odjezd k pomníku bitvy, prohlídka skutečně pěkného muzea a expozice bitvy u Lipska. Na pomník se z nás nikomu nechtělo, a tak jsme celé dopoledne leželi před pomníkem u nohou archanděla. Oběd děs a strach - lečo bez vajec. Pivo se chvíli platí, chvíli zas ne, chleba nepoživatelný (toastový) ještě že máme vlastní zásoby. Trapný nástup, obě Jany se nezúčastnily a zbytek jednotky tam šel jenom vzhlédnout trapné povyšování granátníků, na které se stejně čekalo skoro hodinu. Pak kdo chtěl mohl jít cvičit, ale hladov a žízniv námořník nesmí být, a tak jsem to zavrhl a zúčastnil se společenské hry s voltižéry. Hra spočívala tak, že kolovala flaška a u koho skončila prázdná musel donést plnou. Zbytek jednotky spal až do večeře, než byla snědli jsme od hladu celý kotel toho leča bez vajec. Na večeři jsme se dobře najedli, ale jedno jídlo za dva dni je přece trochu málo, ještě že tento večer bylo pivo zdarma. Jedno jsem dostal na sebe z vlastní blbosti, protože jsem si připustil podřízené jako velitel moc k sobě. Zbytek dne mě jednotka přestala zajímat. Zatancoval jsem si s doktorem a pokecal s přáteli. Pak jsem přeskakoval oheň a pouze saper Džeri (povolilo mu koleno) a voltík Igy následovali. Germáni jsou na toto měkký, pak začalo pršet a vše skončilo.
Ráno opět bez jídla. Za čárou hned jídlo, i když nestálo za nic a chtěli za něho moc peněz. Zbytek cesty proběhl normálně nudně, až na mylné názory Řehy, který zůstal u toho pako, oponent mu byl Matoni.
Změnit přístup k vedení jednotky na akcích a přitáhnout opratě ve výcviku. Germáni byli divní, jídlo špatné, Tomáš málem nekomunikoval, prý jsou s ním problémy, no uvidíme na táboře. Jano řekla: "To uvidí, jak má být stravován voják!"

Zpět

6. 11. Pochod po slavkovském bojišti

Počasí:
pod mrakem, bezvětří, teplo

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot - spojka Vytopilová
matelot Petráš
chirurg Nezbeda

Východiště pro naši misi byl Santon, kde 7:00 byl sraz. Matelot Hašimoto opět zklamal, i když měl fotit. Naše mise vyrazila v 7:15 na Staré Vinohrady. Chirurg vykonal potřebu před probíhajícím domorodcem se slovy: "Přece se neposeru". Matelot Petráš našel porcelánovou sošku madony a mušli (zkamenělou). Pod Starými Vinohrady byla přestávka, příprava na útok na Praci. Vše probíhá v pohodě. Chirurg po obědě nestíhá. Na Mohyle míru zapálený kahan "k poctě zbraň". Na Mohyle hodina přestávka. Oslava Nezbedovýho "AMPUTÁTORA". Na Mohyle jsme také potkali zástupce 18eme. No a tak jsme zvedli kotvy a vyrazili jsme dál. Směr Telnice přes Újezd. V Telnici máš oddíl zakotvil na náměstí v Šatlavě, zde nás asi za dvě hodiny vyzvedl člun spojky a odvezl do Borkovan, kde naše mise skončila ztrátou chirurgových brýlí.
Celá mise se povedla, i když bojiště moc tajemství nevydalo (až na madonu). Contre-maître nesmí míchat různé druhy pití. Tato mise se za rok bude opakovat po trase východní linie francouzských vojsk a měla by být povinné. Uvidíme.

Zpět

26. - 28. 11. Bitva tří císařů

Počasí:
zima, studený vítr, sníh není, v sobotu poprchává, mlha

Účast:
contre-maître Janúšek
matelot Petráš (Burš)
matelot Svobodová (Fou)
furrier - matelot Vytopilová (Petit)
chirurg Nezbeda (Boris)

Pořadatel:
Unie, Davay, Tvarožná

26. 11. pátek

Vše začalo v 15:00, ve Šlapanicích, kde se contre-maître s chirurgem dostavili na spřáteleném plavidle. Furrier-matelot a matelot Fou vstoupili do hospody soustředění společně s osádkou prvního plavidla. Matelot Burš ustoupil za chvilku. V této sestavě jsme se zúčastnili onoho slavného podniku. Pietního aktu se zúčastnili contre-maître, chirurg a matelot Burš. Obě Jany odjeli do Slavkova vybavit a navázat spojení se 4. equipage, což se povedlo. I když papírová válka je horší než válka vedená zbraní. Tzn. Vše je opět jinak. Letos jsme ubytováni v Blažovicích, v samostatném séparé, co jsem předem zajistil, myslím, že "bien". Po zjištěném zmatku v Tvarožné jsme jeli do Slavkova za přátelskými germánskými jednotkami. Kolem půlnoci jsme byli zpět v našem Blažovickém biwaque.

27. 11. sobota

Ráno contre-maître zjistil, že séparé 2. equipage obleženo stádem divokých prasat (tak voltižéři chrápali). Po snídani jsem byl člunem prvního úderu furrierem - matelotem spolu s velitelem Jofrem odvezen do Tvarožné k vyřízení registrace naší jednotky, dále 4. equipage a Lützovičáků. Lützovičáci byli bez žoldu, což mě zarazilo. Naštěstí námořnictvo bez problémů. 4. equipage vyplacena, my jsme se rozhodli, většinou hlasů, pro ponechání žoldu v pokladně, jako první krok ke stanu. Takže pokladna k dnešnímu dni obsahuje 2700,- Kč.
V bitvě k nám byla přiřazena ještě saská garda, a jako jednotka jsme patřili pod velení celé gardy. Během boje jsme pracovali začátkem bitvy jako voltižéři, a pak po útoku jízdy, jsme zachránili dělostřeleckou baterii. V závěru bitvy jsme obsazovali a vyplňovali průrvy v naší sestavě. Chirurg se během boje vytratil a nechal naší jednotku krvácet bez ošetření a odpočinku. Opět jsme zvítězili a oko diváka bylo potěšeno grandiózností operací francouzských vojsk, což ocenili potleskem.
Po bitvě pozdní oběl byl skutečně vydatný, ukořistěné řízky z majetku contre-maître chutnali celé jednotce. Spokojená jednotka je ochotna za velitele i umřít. Chirurg dostal "kartáč" od celé jednotky a hned sháněl člun do týlu vojsk. Matelot Hašimoto stále nezvěstný, asi bude zastřelen! A opět zpět do biwaque. Hospodský byl příjemný, ceny mírné, a tak jsme rozpoutali celkem zajímavou, zábavnou chlastačku. Pro matelota Burše i poučnou, a to tak, že málem padl ze židle. Tato parta po upřesnění (8 lidí) vypila 17 litrů vína s kolou, nějaké to pivo na žízeň. U každého však opojení proběhlo s grácií hodné vojáka. A najednou contre-maître zůstal sám s hospodským popíjejíc "Balantinku". Ano, a dokonce jsem dostal flašku šampusu, kterou jsem dal v plen Janám za dobrou práci v boji. Čekám ráno, sám!

28. 11. neděle

Po snídani a rušení biwaque a rozloučení s hospodským jsme odpluli na Mohylu míru. Spolu se 4. equipage a saskou gardou jsme uctili padlé. Plukovník Hoffman (píšťalkář) opět perlil, byl označen jako "Grande klaun". Po rozchodu se s námi přišel rozloučit alespoň velitel 4. equipage Thomas a po rozloučení s ostatními jsme odpluli do domovských přístavů.
Poučení: chirurg musí stále s jednotkou, matelot Hašimoto bude zastřelen, příští rok zajistit věnec.

Zpět