Gardoví námořníci
v
současnosti

V polovině roku 1997 vznikla myšlenka obnovení jednotky gardových námořníků. Impulsem k uskutečnění této myšlenky byl zájezd na Korsiku a získání prvních konkrétních informací, které začaly vytvářet jasnější představu. Po počátečních neúspěších a tápání v identitě jednotky obsazovali první gardoví námořníci vesničku ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm při jarních manévrech v roce 1998. V témže roce útočili v předvoji francouzské gardy na střed aliančních vojsk při vzpomínkových oslavách Bitvy tří císařů.

Dne 18.12.1998 bylo občanské sdružení Les marins oficiálně zaregistrováno a jako 2-e équipage du Bataillon des marins de la Garde imperiále rozšířilo řady gardových námořníků v Evropě. Navázali jsme na kontakty s německou 4-e équipage a snažíme se je oboustranně prohlubovat. Po roce aktivní činnosti měla naše jednotka k 4.3.2000 tyto počty : 1 contre-maître, 1 officier de santé, 4 matelots, 2 cantinières; 1 externista – zbrojař a 1 externista – právník. Jak vidno, patříme mezi nepříliš početné jednotky, a proto se o to více snažíme mezi velkými celky vynikat kvalitou našich vlastních aktivit. Pořádáme Gardový ples, na kterém jsou vítáni zájemci v kostýmech ze všech období dějin do roku 1890, třebaže tento ples je v duchu prvního francouzského císařství. Na tuto společenskou událost navazujeme akcí vojenskou – Le camp Hamiltony, která v účastnících zanechává různé vzpomínky, od palčivého vedra, žízně, deštěm promáčených uniforem a úmorné dřiny při pochodech i v průběhu bitvy až po vítězné opojení a příjemné posezení u ohně v kruhu přátel. Jedná se o vojenské ležení z dob napoleonských válek, kde atmosféru tvoří vojáci a ne scénář nebo divácká veřejnost a kde se snažíme vše co nejvíce přizpůsobit realitě všedního dne vojsk této epochy lidských dějin.